תנ"ך - ספר איוב פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים