תנ"ך - ספר איוב פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים