תנ"ך - ספר איוב פרק לז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים