תנ"ך - ספר איוב פרק לח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים