תנ"ך - ספר איוב פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים