תנ"ך - איוב פרק ד פסוק יח - הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...