תנ"ך - איוב פרק ד פסוק כ - מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...