תנ"ך - איוב פרק ד פסוק ו - הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...