תנ"ך - איוב פרק ד פסוק ט - מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...