תנ"ך - ספר איוב פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים