תנ"ך - איוב פרק ה פסוק ז - כי־אדם לעמל יולד ובני־רשף יגביהו עוף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...