תנ"ך - איוב פרק ו פסוק י - ותהי־עוד׀ נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי־לא כחדתי אמרי קדוש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...