תנ"ך - איוב פרק ו פסוק טו - אחי בגדו כמו־נחל כאפיק נחלים יעברו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...