תנ"ך - איוב פרק ו פסוק יז - בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...