תנ"ך - איוב פרק ו פסוק כג - ומלטוני מיד־צר ומיד עריצים תפדוני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...