תנ"ך - איוב פרק ו פסוק ז - מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...