תנ"ך - ספר איוב פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים