תנ"ך - איוב פרק ז פסוק א - הלא־צבא לאנוש על־עלי־ארץ וכימי שכיר ימיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...