תנ"ך - איוב פרק ז פסוק טו - ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...