תנ"ך - איוב פרק ז פסוק ג - כן הנחלתי לי ירחי־שוא ולילות עמל מנו־לי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...