תנ"ך - ספר איוב פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים