תנ"ך - ספר איוב פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים