תנ"ך - ספר ויקרא

Book of Leviticus

מספר הסדרים: 24

מספר הפרשיות: 99

מספר הפרקים: 27

מספר הפסוקים: 859

מספר המילים: 11950

מספר האותיות: 44790