תנ"ך - ויקרא פרק א פסוק יא - ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני ה' וזרקו בני אהרן הכהנים את־דמו על־המזבח סביב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...