תנ"ך - ויקרא פרק א פסוק טז - והסיר את־מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל־מקום הדשן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...