תנ"ך - דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי־יקריב מכם קרבן לה' מן־הבהמה מן־הבקר ומן־הצאן תקריבו את־קרבנכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...