תנ"ך - ויקרא פרק א פסוק ד - וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...