תנ"ך - ויקרא פרק א פסוק ו - והפשיט את־העלה ונתח אתה לנתחיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...