תנ"ך - ויקרא פרק א פסוק ז - ונתנו בני אהרן הכהן אש על־המזבח וערכו עצים על־האש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...