תנ"ך - ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק־בניך הוא מאשי ה' כי־כן צויתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...