תנ"ך - מדוע לא־אכלתם את־החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה׀ נתן לכם לשאת את־עון העדה לכפר עליהם לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...