תנ"ך - ויקרא פרק י פסוק ג - ויאמר משה אל־אהרן הוא אשר־דבר ה' ׀ לאמר בקרבי אקדש ועל־פני כל־העם אכבד וידם אהרן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...