תנ"ך - ומפתח אהל מועד לא תצאו פן־תמתו כי־שמן משחת ה' עליכם ויעשו כדבר משה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...