תנ"ך - יין ושכר אל־תשת׀ אתה׀ ובניך אתך בבאכם אל־אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...