תנ"ך - ויקרא פרק יא פסוק יט - ואת החסידה האנפה למינה ואת־הדוכיפת ואת־העטלף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...