תנ"ך - ויקרא פרק יא פסוק כד - ולאלה תטמאו כל־הנגע בנבלתם יטמא עד־הערב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...