תנ"ך - לכל־הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע׀ איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל־הנגע בהם יטמא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...