תנ"ך - ויקרא פרק יא פסוק כט - וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על־הארץ החלד והעכבר והצב למינהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...