תנ"ך - אלה הטמאים לכם בכל־השרץ כל־הנגע בהם במתם יטמא עד־הערב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...