תנ"ך - והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל־הכהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...