תנ"ך - ואם־פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...