תנך - ספר ויקרא פרק יג פסוק לח

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: