תנ"ך - ויקרא פרק יג פסוק מ - ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...