תנ"ך - וצוה הכהן וכבסו את אשר־בו הנגע והסגירו שבעת־ימים שנית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...