תנ"ך - וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת הוא: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...