תנ"ך - והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני ה' פתח אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...