תנ"ך - ויקרא פרק יד פסוק כט - והנותר מן־השמן אשר על־כף הכהן יתן על־ראש המטהר לכפר עליו לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...