תנ"ך - ויקרא פרק יד פסוק לה - ובא אשר־לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...