תנ"ך - ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...