תנ"ך - ויקרא פרק יד פסוק נ - ושחט את־הצפר האחת אל־כלי־חרש על־מים חיים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...